Privacyverklaring

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder dat persoonsgegevens moeten worden aangegeven. Voor zover persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze websites worden verzameld, verwerken wij deze uitsluitend overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679; AVG), de nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming d.d. 30-07-2017 (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG-neu) en de Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetzes (TMG)). De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend overeenkomstig deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring geldt voor het gebruik van de website met het adres https://www.Hupfer.com. Voor links naar websites van derden is de privacyverklaring op de desbetreffende gelinkte websites doorslaggevend.

Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via het internet beveiligingslekken kunnen optreden die niet kunnen worden voorkomen door de technische inrichting van deze website. Een volledige bescherming van persoonsgegevens is bij het gebruik van het internet niet mogelijk.

Verantwoordelijk orgaan

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze website is:
Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG
Bedrijfsleider: ingenieur Helmut Schumacher
Dieselstr. 20
Postbus 1463
48653 Coesfeld
Duitsland
Tel.: +49 2541 805-0
Fax +49 2541 805-111
E-mail: info@Hupfer.de

Functionaris voor gegevensbescherming

Als functionaris voor gegevensbescherming is door ons aangewezen:
Dhr. Olaf Tenti (MSc)
GDI Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Körnerstraße 45, 58095 Hagen (NRW)
Tel.: +49 2331 356832-0
E-mail: datenschutz@gdi-mbh.eu
Internet: www.gdi-mbh.eu

Hosting

Wanneer onze websites worden bezocht, worden op geautomatiseerde wijze gegevens verzameld en opgeslagen in logboeken op de server van onze host. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op een persoon. De verzamelde gegevens omvatten onder andere:

  • Naam van de bezochte website
  • Datum en tijdstip van het bezoek
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Melding van geslaagde bezoek
  • Type internetbrowser
  • Versie van de internetbrowser
  • Het besturingssysteem onder de browser met patch level
  • Referrer-URL (de ervoor bezochte pagina)
  • Verzoekende provider
  • Gebruikt IP-adres

De hoster gebruikt de verzamelde gegevens voor het beheer van de website en als waarborg van de IT-veiligheid. In geval van concrete aanwijzingen kunnen de logboeken achteraf worden geanalyseerd.

Gegevens die door de hoster worden opgeslagen, worden na 7 dagen automatisch gewist.

In het kader van het gebruik van onze website worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgronden voor de gegevensverzameling conform art. 6, lid 1, zin 1 AVG zijn: evt. de door u verleende toestemming (sub a), evt. de verwerking van informatie ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (sub b), of evt. het voldoen aan een wettelijke verplichting (sub c). Voor zover de verzameling van de gegevens is gegrond op gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf (sub f) dient hierop in het kader van een afzonderlijke procedure separaat te worden gewezen.

Cookies

Voor het beschikbaar stellen van onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en het mogelijk maken dat uw apparaat wordt herkend.

Wij gebruiken cookies om onze websites te optimaliseren. Hiervoor worden zgn. sessiecookies ingezet die gedurende het bezoek aan onze websites een herkenning mogelijk maken. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch van uw browser gewist.

Tevens maken wij gebruik van cookies die ervoor zorgen dat uw apparaat bij de volgende sessie wordt herkend. De cookies die voor dit doel op uw apparaat worden opgeslagen worden na de sessie niet gewist.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door middel van desbetreffende instellingen van uw browser en zo voorkomen dat cookies worden geplaatst. Wij willen erop wijzen dat in dat geval het gebruik van bepaalde functies van de website eventueel niet mogelijk is.

Contactmogelijkheden (e-mail)

Op onze website kunt u door middel van e-mail contact met ons opnemen. In dit verband worden uw persoonsgegevens ten behoeve van de communicatie met u opgeslagen en verwerkt. De gegevens die voor dit doeleinde worden verzameld (bijv. de door u vermelde informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, bericht, IP-adres) worden niet aan derden doorgegeven. Tevens worden de gegevens niet aan andere op de website verzamelde gegevens gekoppeld.

Rechtsgronden voor de gegevensverzameling conform art. 6, lid 1, zin 1 AVG zijn: evt. de door u verleende toestemming (sub a), evt. de verwerking van informatie ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (sub b), evt. het voldoen aan een wettelijke verplichting (sub c), dan wel het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf met betrekking tot de door u begonnen communicatie (sub f).

De gegevens worden gewist zodra het doel van de communicatie is bereikt.

Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich voor onze nieuwsbrief aanmelden die per e-mail aan u wordt gestuurd. De verzending aan uw e-mailadres geschiedt op grond van uw eigen aanmelding en daaropvolgende bevestiging (double opt-in) waardoor u instemt met het toesturen van de newsletter.

Voor het toesturen van de newsletter slaan wij uw e-mailadres en uw voor- en achternaam op alsmede de lijsten waarop u bent geabonneerd. Voor het toesturen van de newsletter geven wij uw gegevens door aan het bedrijf CleverReach.

Ons nieuwsbriefsysteem beschikt over een functie aan de hand waarvan wij kunnen zien op welk tijdstip een ontvanger de nieuwsbrief heeft geopend. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de analyse van de reikwijdte van afzonderlijke campagnes.

Intrekking van de toestemming

U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Aan het eind van iedere mail met newsletter vindt u een mogelijkheid om het abonnement op de newsletter te beëindigen evenals op onze website in het logingedeelte. Of stuur een e-mail met het wachtwoord ‘uitloggen’ naar het adres newsletter@hupfer.com.

Bovendien delen wij persoonlijk identificeerbare informatie met overheids- en / of gerechtelijke instructies bij een gerechtelijk bevel. Het doorgeven van persoonsgegevens die de bepalingen van deze privacyverklaring te boven gaat vindt niet plaats.

Uw rechten en het inroepen van rechten

Onderstaande rechten komen aan u toe. Op deze rechten kunt u zich jegens ons beroepen. Voor het inroepen van uw rechten kunt u gebruikmaken van bovenstaande gegevens of een e-mail sturen naar: datenschutz@gdi-mbh.eu.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. De dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna ‘Google’). Om deze dienst ter beschikking te stellen, slaat Google evt. cookies op uw eindapparaat op. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die dienen om uw browser te herkennen. Google slaat in het kader van uw websitegebruik volgende gegevens op: naast het IP-adres worden tijdstip, plaats, duur en frequentie van uw websitebezoek opgeslagen. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld, dat het IP-adres geanonimiseerd wordt. Daartoe wordt het IP-adres verkort. Google gebruikt de gegevens om voor ons berichten over het gebruik van onze websites op te stellen. Aan de hand hiervan kunnen wij gebruikersstromen op onze website herkennen en onze website op basis van deze inzichten optimaliseren. Google geeft de informatie aan derden door, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Google voegt in geen geval uw IP-adres samen met andere gegevens van Google. In het kader van de verwerking door Google Analytics worden persoonsgegevens naar de VS verzonden. In dit geval wordt de anonimisering van het IP-adres in ieder geval al voor de verzending naar de VS uitgevoerd, op servers in de lidstaten van de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens naar de VS vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 12 juli 2016 (‘EU-US privacy schild’).

Bezwaar tegen de gegevensverzameling.

U kunt de gegevensverzameling door Google Analytics als volgt weigeren: Google stelt een deactiverings-add-on ter beschikking, die u op uw browser kunt installeren. Voor zover die correct op uw browser is geïnstalleerd, vindt een gegevensverzameling door Google in het kader van het Analytics-programma niet plaats. De mogelijkheid tot verzet in het kader van het Analytics-programma heeft geen invloed op een eventuele gegevensoverdracht aan andere webdiensten.

De deactiverings-add-on kan op de internetpagina's van Google worden gedownload via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief kunt u door op de volgende link te klikken een zgn. ‘opt-out cookie’ voor de gebruikte browser installeren. Bij een bezoek aan deze website worden dan in de toekomst geen gegevens meer doorgestuurd naar Google Analytics: klik hier. Houd er rekening mee dat de opt-out cookie evt. kan worden gewist. Het wissen van de opt-out cookie is afhankelijk van uw individuele browserinstellingen. Wanneer de cookie wordt gewist, moet deze opnieuw worden ingesteld door te klikken op de bovenvermelde link. In geval van bezwaar tegen de gegevensverzameling door Google Analytics kan het gebeuren dat niet alle diensten die wij ter beschikking stellen, correct kunnen worden gebruikt.

Google Maps

Delen van onze website gebruiken functies van Google Maps om kaartgegevens op te nemen. Deze inhoud wordt ter beschikking gesteld door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (’Google’). Bij het openen van onze website laadt uw browser de code van Google die daarvoor nodig is. Daarom moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Zodoende weet Google dat onze website via uw IP-adres werd geopend. Ook kan Google cookies op uw computer plaatsen - voor zover u het gebruik van cookies op uw browser niet hebt verboden - of cookies uitlezen. Er kunnen ook locatiegegevens worden verzameld, wanneer u dit toestaat in uw browser.

Het gebruik van Google Maps dient voor een aantrekkelijke, prettige vormgeving van onze website en maakt het voor u eenvoudiger om de locaties te vinden die wij op de website vermelden. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de betekenis van art. 6 alinea 1 letter f AVG. De gegevensoverdracht naar de VS gebeurt volgens het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de EU-commissie (EU-US-privacy schild).

Uw IP-adres wordt door ons verzameld om de overdracht aan Google mogelijk te maken. U bent niet verplicht om deze gegevens ter beschikking te stellen. Het is echter niet mogelijk om de betrokken delen van onze website te gebruiken zonder dat deze gegevens ter beschikking worden gesteld.

Meer informatie bevat de privacyverklaring van Google, die u vindt op https://www.google.com/policies/privacy/.

reCAPTCHA

Om inschrijfformulieren op onze site te beveiligen, schakelen wij de dienst ‘reCAPTCHA’ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna ‘Google’, in. Door gebruik van deze dienst kan worden onderscheiden of de invoer van een formulier van een mens afkomstig is, of dat misbruik wordt gemaakt door geautomatiseerde machinale verwerking. Voor de implementatie van de functie worden uw referrer-URL, IP-adres, het gedrag van de bezoekers van de website, informatie over besturingssysteem, browser en verblijfsduur, cookies, weergaveaanwijzingen, scripts, informatie over het invoergedrag van de gebruiker en de muisbewegingen in het veld van de ‘reCAPTCHA’-checkbox aan ‘Google’ overgedragen. Google gebruikt de op die manier verkregen informatie onder andere voor de digitalisering en optimalisering van de eigen verschillende diensten. Het in het kader van ‘reCAPTCHA’ overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij u op het tijdstip van het gebruik van de ‘reCAPTCHA’-plug-in (dus op het tijdstip dat u onze website bezoekt) aangemeld bent bij uw Google-account. Wanneer u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door ‘Google’ wilt voorkomen, moet u uitloggen bij ‘Google’ voordat u onze website opent. De gebruiksvoorwaarden van de dienst ‘reCAPTCHA’ vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Gebruik van YouTube-componenten met uitgebreide privacymodus

Op onze website gebruiken wij componenten (video's) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; daarbij is de door YouTube ter beschikking gestelde optie ‘uitgebreide privacymodus’ geactiveerd. Hierdoor worden alleen die gegevens aan de dienstverlener overgedragen die nodig zijn om de video's weer te geven, dus de informatie welke van onze websites u bezoekt. Wanneer u tijdens het bezoek van onze website bij YouTube bent ingelogd, wordt de overgedragen informatie aan uw ledenaccount bij YouTube toegewezen. Dit kunt u voorkomen door u af te melden van uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt.

Door een pagina op te vragen met een geïntegreerde video van YouTube, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht om via een mededeling aan uw browser de inhoud (in dit geval de video) op onze pagina weer te geven.

Meer informatie over privacy van YouTube wordt door Google op de volgende link ter beschikking gesteld: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van de webshop

Bij een bestelling in onze webshop verzamelen we uw persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te sluiten. De voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke verplichte gegevens zijn specifiek gemarkeerd, alle overige gegevens zijn vrijwillig. De door u opgegeven gegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren. Uw betalingsgegevens kunnen wij hiervoor doorgeven aan onze bank. De rechtsgrondslag voor de overdracht is art. 6 alinea 1 zin. 1 sub b AVG.

Op basis van verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan. De verplichtingen blijken onder andere uit het Handelswetboek en de heffingsverordening. De bestelling wordt via TLS-techniek gecodeerd. De codering dient om toegang door onbevoegden tot uw persoonlijk gegevens te verhinderen.

Aanmeldingsportaal

Voor het gebruik van ons portaal registreert u zich met uw e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord en uw gebruikersnaam. De gebruikersnaam kunt u vrij kiezen. Er is geen verplichting om uw echte naam te gebruiken. U mag ook een pseudoniem gebruiken. De registrering gebeurt via een double opt-in procedure. Hierbij ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven adres, met een link waarmee u de aanmelding kunt bevestigen. Indien de bevestiging niet binnen 7 dagen gebeurt, wordt de aanmelding automatisch uit onze gegevensbank gewist. De vermelding van het e-mailadres, het zelfgekozen wachtwoord en de gebruikersnaam zijn verplicht, alle andere informatie kunt u, door gebruik te maken van het portaal, vrijwillig ter beschikking stellen.

Bij gebruik van het portaal slaan wij de gegevens van u op die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren, tot u uw aanmelding wist. Dit geldt ook voor de gegevens die u vrijwillig ter beschikking hebt gesteld. U kunt alle gegevens beheren en aanpassen in de beveiligde klantenzone. Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven.

De rechtsgrondslag van de verwerking is art. 6 alinea 1 sub f AVG.

Gegevensoverdracht aan derde landen buiten de EU

In het kader van de verwerking van gegevens door Google Analytics, Google Maps, reCAPTCHA en YouTube worden gegevens evt. naar landen buiten de Europese Unie (zgn. derde landen) verstuurd. Dit zijn de VS.

Er bestaat een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de overdracht van gegevens naar de VS: "Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de commissie van 12 juli 2016 conform richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en van de Raad over de adequaatheid van de door het EU-US-privacyschild geboden beveiliging (EU-US-privacy-schild)“.

Uw rechten en beroeping op uw van rechten

U hebt recht op de onderstaande rechten. U kunt deze tegen ons claimen. Gebruik voor bewering de hierboven vermelde gegevens of per e-mail naar: datenschutz@gdi-mbh.eu.

Recht van informatie

U hebt het recht uitsluitsel te krijgen over de vraag of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken, welke categorieën persoonsgegevens wij over u verwerken, aan wie de gegevens evt. worden doorgegeven, hoe lang uw gegevens evt. moeten worden opgeslagen en welke rechten u toekomen.

Recht op rectificatie van gegevens

U hebt het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Tevens hebt u het recht op vervollediging van de bij ons opgeslagen onvolledige gegevens.

Wissen

U kunt van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen, (1) indien deze gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (2) indien het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt, (3) indien u uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat, (4) om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting tot wissen, (5) indien u jonger bent dan 16 jaar of (6) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er aan onze kant geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan.

Recht op beperking van de verwerking

In de volgende gevallen kunt u de beperking van de verwerking van ons verlangen. In deze gevallen zullen we de gegevens blokkeren en niet verder verwerken. (1) Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende de periode van onze controle. (2) Indien u het wissen van de persoonsgegevens hebt verlangd en wij deze niet kunnen of mogen wissen. (3) Indien u de gegevens nodig hebt voor het instellen van een rechtsvordering, maar wij tot het wissen verplicht zouden zijn omdat het verwerkingsdoeleinde is bereikt. (4) Indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er nog geen definitieve beslissing is genomen.

Bezwaar tegen de verwerking

Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is gegrond op gerechtvaardigde belangen onzerzijds, kunt u om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonsgegevens die u op grond van een overeenkomst of op basis van een toestemming hebt verstrekt en die geautomatiseerd worden verwerkt, bij ons aan te vragen in een gangbare en machineleesbare vorm (document).

Intrekking van een verleende toestemming

Indien u aan ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Stuur uw intrekking in dat geval naar bovenstaand adres of per e-mail naar: datenschutz@gdi-mbh.eu.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht met betrekking tot gegevensbescherming bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is de functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ongeacht vorenstaande bevoegdheid kan de klacht bij iedere toezichthoudende autoriteit worden ingediend.